Ett dubbelt tackkort. Jag har även formgivit själva fotot och låtit framkalla det.