Ett dubbelt inbjudningskort Pion, baserat på Enkel pion .