Fick tydliga direktiv från kunden ang utformningen. Ett dubbelsidigt enkelt kort.