Festprogram och placeringskort vallmo. Samma utformning som inbjudningskortet. Tryckt på kvistpapper.