Ett enkelt inbjudningskort Pion, tryckt på pärlemorpapper