Menykort och placeringskort med samma utseende som tidigare inbjudningskort.